Skip to Store Area:

Zsidó Tudomány

10 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje
Bacher Vilmos annak a nagy zsidó tudós nemzedéknek a talán legnagyobb tagja, amely a századfordulón Budapestet a judaisztika egyik központjává tette. Ezt a nyolc-tíz tudósból álló kört is méltán Budapesti Iskola néven lehetne számon tartani, mint a század elején a pszichoanalitikus, majd a hatvanas években a filozófiai iskolákat. A Múlt és Jövő Könyvkiadó Bacher Vilmos magyar nyelven írt (és az emlékében még itt élő Hahn István) tanulmányainak összegyűjtésével kezdi Zsidó Tudományok sorozatát. További információk
2 100,00 Ft

Nincs készleten
A pályakezdő Hahn István zsidó tudós volt. Zsidó tudományt művelt, zsidó témákról írt, szellemi működésének egésze zsidó közegben zajlott. A Budapesti Rabbiszeminárium (ama posztumusz Budapesti Iskola) világhírű professzorainak nyomdokaiba lépett. Könyvünk e korai tanulmányaiból válogat. Mint Zsidó Tudományok sorozatunk További információk
2 200,00 Ft

Nincs készleten
A Múlt és Jövő Kiadó Blau Lajos összegyűjtött tanulmányaival folytatja a magyar zsidó tudósokat bemutató sorozatát. További információk
2 800,00 Ft

Kosárba rak
Flusser Jézus-monográfiájában az apokaliptikus zsidó történelem és irodalom Messiás-vajúdó szellemi mozgalmai kontextusában rajzolja meg a szeretet forradalmárának (a szerző kifejezése) életrajzát. További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Scheiber Sándor olyan alapvető volt, akinek vetései hosszú téli szunnyadás után bújnak a napvilágra, hogy későbbi koroknak hozzanak életet sarjasztó termést. Koroknak, amelyek ismét aktuálissá teszik a folyamatos zsidó szellemi létezést. Ebben nyújt nélkülözhetetlen alapvetést most először kiadott szöveggyűjteménye. Szöveggyűjtemény? Egy kétezer éves irodalom fejlődésének eligazító váza, egy összefüggő folyamat áttekintése. További információk
1 850,00 Ft

Nincs készleten
Kötetünkben összegyűjtöttük a nagy tudós magyar nyelven írt judaisztikai munkáit. (Azzal a nem titkolt vággyal, hogy az e kötettel felkeltett érdeklődést majd kielégíthessük németül és franciául megjelent művei sorával.) A kötet gerincét a Zsidóság lényege és fejlődése című előadás-sorozat alkotja („Minden művelt magyar zsidó tartozik magának azzal, hogy ezeknek eszméivel megismerkedjék” - írja róla Heller Bernát), s helyet kapnak benne a mítosz-könyv előmunkálatait jelző tanulmányok, valamint az összehasonlító vallástudományról vagy a hazai vallásoktatásról szóló fejtegetések is. További információk
4 600,00 Ft

Kosárba rak
David Flusser (1917-2000) hithű, ortodox zsidóként egy életen át tanulmányozta a második jeruzsálemi templom korabeli zsidó írásokat, a kereszténység első iratait és a holt-tengeri tekercseket, és jutott arra a tudományos meggyőződésre, hogy Jézus zsidó volt születésétől a haláláig, cádik, „igaz ember”, aki semmi olyat nem tanított, ami megkérdőjelezte vagy elutasította volna a judaizmus alapelveit. Mostani kötetének tanulmányai a korabeli zsidó apokaliptikus mozgalmakat vizsgálva is voltaképpen e tétel körül forognak. További információk
6 200,00 Ft

Kosárba rak
A kereszténység hogyan vált le a judaizmusról – ez a fő érdeklődési területe. E világtörténelmi mozzanat legnagyobb szakértőjének tartják világszerte. Könyvünk a témáról készült írásainak monografikus igényű összefoglalása. A Holt-tengeri tekercsek és az Újtestamentum, Zsidó és keresztény apokalipszis, Régi judaizmus és krisztianizmus témakörök gerincére szervezi, rakja föl roppant történelmi, teológiai, nyelvészeti, régészeti, folklorisztikai ismereteit – átszűrve a judaisztika kétezer éves tudásán, tapasztalatán és a legújabb tudományos eredményeken. További információk
4 500,00 Ft

Nincs készleten
Ez a monográfia Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulójára született, hogy „aktuálissá” tegyük a nagy tudós sajnos nem eleven emlékét. A könyv igazi időszerűségét nemcsak a kegyes születési adat, hanem a világpolitika napi eseményei is igazolják. További információk
3 600,00 Ft

Kosárba rak
Atlantisz-világba ereszkedem le, hogy elbeszélésem tárgyát: a magyar-zsidó viszony, kivirágzás és kiszántás történetét, két folyóirat – tézis és antitézis - regényében mesélhessem el. Ezen a terepen és ezzel a módszerrel a magyarrá váló és vált zsidók kulturális részvételét, a szétszálazás és újraszövés summáját írom, amely hitem és tudásom szerint halhatatlanul beleszövődött a modern magyar hagyományba.
További információk
3 980,00 Ft

Kosárba rak
10 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje