Skip to Store Area:

Versek

1-10-ig Össz.: 18 Oldal:
  1. 1
  2. 2
  3. Következő
Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje
Hamvasztókönyv (Röhrig Géza)
Hamvasztókönyvet azért vezetnek, nehogy a halottakat összecseréljék. Jelen kötet azonban erre a szerepre már nem vállalkozhat. Marad csupán a kíméletlen készenlétbe helyezés, hisz jönnek a tanúk nélküli, hangszigetelt generációk, kiknek a holocaust egy érettségi tétel lesz a sok közül. Ez ellen emel szót Röhrig Géza. Verseiben ellentmond a líra öndefiniáló természetének, nem keresi személyiségének határait, sőt. Kizárólag az a magában álló, a modernitást rövidre záró, eltitkolt és csontig rágott ősrobbanás izgatja, amit ugyan nem lehet, de amit azért mégiscsak muszáj. A költő 1967-ben született. Bölcsészkarra járt, végül a Színház- és Filmművészeti Főiskolán diplomázott. Ez az első verseskötete. További információk
1 900,00 Ft

Nincs készleten

Goldstein Imre első verseskötetének magyarországi megjelentetése két funkciót is szolgál. Goldstein immanens értékei teszik érdemessé arra, hogy egyéni hangú, groteszk látásmódú költészetét a magyar közönség megismerje.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Tájkép füstben (Jáoz-Keszt, Itámár)

Itamár Jaoz Keszt a magyar irodalom leghűségesebb fordítója: legutóbb Szabó Magda Őz c. regényét s egy Kassák kötetet ültetett át és jelentetett meg héberül.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak

Az 1925-ben, Marosvásárhelyen született Lorand Gaspart a háború egyik utolsó hulláma vetette Párizsba, ahol elvégezte az orvosi egyetemet. Ezután a jeruzsálemi, a betlehemi, majd a tuniszi francia kórházban dolgozott sebészként. Viszonylag későn, negyvenegy évesen robbant be a francia irodalomba, első verseskötetét 1967-ben Apollinaire-díjjal lutalmazzák, majd sorra nyerte el a legrangosabb költészeti jutalmakat (Párizs Városának Nagydíja, 1987, Mallarmé-díj, 1993, Nemzeti Költészeti nagydíj, 1995, Költészeti Goncourt-díj, 1998). Műfordítóként is jelentős teljesítményt mondhat magáénak, Pilinszky lírája például neki köszönhetően találta meg méltó helyét a francia köztudatban. Lackfi János válogatása első ízben nyújt átfogó képet a Gaspar-életmű egészéről a magyar olvasónak, a költő közelmúltban megjelent önéletrajzi vázlata, illetve esztétikai jegyzetei kíséretében. Lorand Gaspar költészetében az egzotikum nem csillogó és irreális díszletek, kosztümök révén, hanem immanensen, a versek idejében-terében van jelen. Ugyanígy az (orvosi tanulmányai és gyakorlata mellett természetesnek tekinthető) tudományos módszer sem hűvös teória nála, sokkal inkább életforma, világszemlélet. Oeuvre-jének legjobb darabjai közelebb állnak a zsoltárokhoz és a líra egyéb, archaikus formáihoz, mint a hervenes-nyolcvanas évek >>új költőiségéhez<<, a vers posztmodern fordulatához. Lorand Gaspar, vagy egy kis nemzeti büszkeséggel: Gáspár Lóránd a konkrét időhöz nem is köthető modernség egyik utolsó képviselője.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
A kérdések könyve (Jabes, Edmond)
1 900,00 Ft

Nincs készleten
Két égbolt alatt (Mezei András)

Keresztény testvérem jöjj ide, szent városunkban lépd át küszöböm, az út porát lábadról én mosom le s őseid kezéről a vért, véremet meg ne tagadd, mert így könnyül meg a kő, így állítja fel homlokomra az Úr Jeruzsálemet, így váltatik meg York, Toledó, Worms, Kisinyov, Jasi, Nagysármás, a népek közt lelkem csupa fény, s mégis, mindenütt a keskeny ösvény a Golgotára vezet.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Az iszonyat árnyéka (Tímár György)
A kötet azokat az 1960 és 2000 közt írott verseimet tartalmazza, melyek zsidó származásom tényéből és a vele kapcsolatos élményekből fakadnak További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Válogatott versek (Kiss József)

versek Komlós Aladár tanulmányával

További információk
2 300,00 Ft

Kosárba rak
Elmenőben (Goldstein Imre)

Goldstein Imre "megélt dolgai" pontos, súlyos, komoly, sokszor irónikus szavain-képein át hol torokszorítón, hol kétségbeejtőn, hol reménykeltőn, hol felszabadítón vésődnek lelkünkbe-emlékezetünkbe, s "nem középiskolás fokon" tanítanak.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Carmen Lugubre (Gergely Ágnes)

Szigorúan igényes válogatás – mindössze ötvenkilenc vers – az eddigi életműből: negyven év költeményeiből. Carmen lugubre. Gyászdal. Gyászének. A legrégebbi irodalmi forma, megvan alighanem az ősköltészet óta. Talán mindig is létezett.

További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
1-10-ig Össz.: 18 Oldal:
  1. 1
  2. 2
  3. Következő
Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje