Skip to Store Area:

Irodalomtörténet

8 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje
E könyv szerzője másodjára rugaszkodik neki a feladatnak, hogy választott írójának (Pap Károly) személyiségét, életművét, sorsát körüljárja. A több mint két évtizeddel ezelőtt írt kismonográfia után ezúttal más módszerekkel, új szemlélettel közeledik tárgyához; a korábbi életrajzi szerkezet helyett ezúttal az író legfontosabb témái, motívumai, ma is aktuális problémafelvetései köré csoportosítja a kötet strukturális vázát. További információk
2 500,00 Ft

Kosárba rak
Hagyományszakadás után (Kőbányai János)
Az esszékötet írásainak zöme először a Múlt és jövő folyóiratban jelent meg, ezért témaválasztásában jelentős szerepet játszik a tény, hogy a szerző megfigyeléseit, problémafelvetéseit, az új Múlt és jövő alapítószerkesztőjeként tette meg. Mit jelent a mai, rendszerváltozás utáni Magyarországon zsidónak lenni? A jó fél évszázada elsüllyedt szellemi talapzatokat, értékeket, mintákat kutatja, az elszakadt szálakat próbálja összekötni, a folytathatóság reményében. További információk
1 900,00 Ft

Kosárba rak
Komlós Aladár ebbe a munkájába belesűrítette mindazt a tudást és tapasztalatot, amit a magyar irodalom (de ki nem mondottan, a magyar zsidó irodalom) kutatása és folyamatos szemlézése során szerzett. Hiszen a Nyugat második nemzedékéhez tartozó kritikusként nemcsak szemlélője, de tevékeny alakítója is volt a modern magyar irodalom (azonosság) kimunkálásának. Ebben a művében ezt az eddig esztétikailag tárgyalt anyagot társadalomtörténeti kontextusba helyezte. További információk
2 300,00 Ft

Kosárba rak
Komlós Aladár kalandos körülmények között előkerült A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században című kézirata mint Atlantisz adott hírt egy lesüllyedt irodalmi jelenség kezdeteiről. Ez az összeállítás a "félbeszakadt nyomozás" folytatása - töredékekből, de mégis az egész körvonalait kijelölve. További információk
3 900,00 Ft

Kosárba rak
Komlós Aladár: A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században Kiadás ideje: 2008 Témaköre: Irodalomtörténet Műfaja: irodalomtörténet ISBN: ISBN 978 963 9512 38 2 Oldalszám: 323 Könyv ára: 3900 Ft 2. kiadás, I. kötet Komlós Aladár: Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba Kiadás ideje: 2009 Témaköre: Esszék, tanulmányok Műfaja: esszé ISBN: 9789639512528 Oldalszám: 490 Könyv ára: 3900 Ft 2. kiadás, II. kötet További információk
6 500,00 Ft

Kosárba rak
A szerző – Komlós Aladár nyomában – vágott neki mind a magyar-zsidó irodalom újra definiálásának, s mind az alig száz éves történet elbeszélésének. A monográfia – nem is lehet más – elsősorban társadalomtörténet. A magyarrá válni kívánó zsidók útját követi nyomon a magyar társadalomba asszimilálódás vagy integrálódás buktatóin a nagy kísérlet kudarcáig. Az érzékeny médiumon – az irodalomén, amely az azonosság legáthatóbb mértéke, s ezért a folyamat legmélyebben vizsgálható tükre.
A monográfikus igénnyel összeállított, „akadémikus“ jegyzetanyaggal, bibliográfiával és névmutatóval ellátott munka természetesen nem egy népcsoport története, hanem hite és igyekezete szerint magáé az egyetemes magyarságé. Hiszen zsidók és nem zsidók interakcióját beszéli el, összegzi, s tesz javaslatott újrafelfedezésekre, s az egész magyar irodalmi kánon korrekciójára. Tehát a magyar zsidó együttélés – Ady metaforájával korrobori tánc – átértékelésére. Nem az utolsó, de az utolsó utáni pillanatban.
Ugyanakkor ez a kísérlet a magyar modernitás története is – mert a zsidók belépése a magyar szellem területére szervesen egybeesett a magyar modernitás beindulásával. Ezért a könyv a Jacques Derridától elfoglalt „dekonstrukció“ helyett a „szétszálazás és újraszövés“ módszerével tárja fel a a magyar kultúra modernizálását – amelynek az eredményei megmaradtak akkor is, ha innovátoraikat kiszántották a magyar kultúra televényéből.
Kőbányai János ebben az összefoglaló munkájában egyesítette mindazt a tapasztalatot, amit a Múlt és Jövő folyóirat – majd könyvkiadó – létrehozása (közel negyedszázad) óta mint a tanítványai előtt egy leckével járó tanító szerzett a magyar zsidó irodalom Atlantisz-világába le-lehatolva, s onnan mindannyiszor kincseket a felszínre mentve, kiegészítve a jeruzsálemi Héber Egyetem Ph.D-programján elsajátított tudással és módszerekkel.
A szerzők és intézmények „képregényével“ gazdagon illusztrált könyv várhatóan 2012 őszén kerül könyvesbolti forgalomba.

További információk
11 000,00 Ft

Kosárba rak
Atlantisz-világba ereszkedem le, hogy elbeszélésem tárgyát: a magyar-zsidó viszony, kivirágzás és kiszántás történetét, két folyóirat – tézis és antitézis - regényében mesélhessem el. Ezen a terepen és ezzel a módszerrel a magyarrá váló és vált zsidók kulturális részvételét, a szétszálazás és újraszövés summáját írom, amely hitem és tudásom szerint halhatatlanul beleszövődött a modern magyar hagyományba.
További információk
3 980,00 Ft

Kosárba rak
Harmadik éve jelentetjük meg Heller Ágnes Olvasónaplóját. Ezekben minden évben beszámol érdekes és kevésbé érdekes, de mindig tanulságos olvasmányairól, amivel nagy kedvet ébreszt bennünk, hogy bizonyos könyveket feltétlenül olvassunk el. További információk
3 200,00 Ft

Kosárba rak
8 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje