Skip to Store Area:

A Kiadó

Könyvkiadói tevékenységünk célja, hogy a folyóiratban megjelenő cikkeknek szélesebb kontextust, elkötelezett szerzőinknek megjelenési fórumot biztosítsunk a zsidó szellemi életben. Első könyvünk (már elfogyott) egy beszédgyűjtemény volt, Scheiber Sándoré, aki a magyar zsidó tudomány, a magyar zsidó műveltség ethoszát a soá utáni nemzedékeknek átadta. (Könyve lesz majd az új világban a belépőnk – hamarosan e-book formájában terjesztjük.)

Fő célunk, hogy kiadjuk az új, a kor változásaira reagáló zsidó irodalmat, a magyar zsidó történelem kutatásainak eredményeit; hogy újra felfedezzük az elmúlt száz év magyar zsidó szellemi termését. Valaha a judaizmus egyik legjelentősebb központja Magyarország volt, olyan nemzetközi hírű tudósokkal, mint Löw Immánuel, Vámbéri Ármin, Goldziher Ignác, Bacher Vilmos, Blau Lajos, Heller Bernát, Scheiber Sándor, Hahn István és még sokan mások; küldetésünk része, hogy ezt a kincset visszavezessük a magyar s ezen keresztül a világ kulturális vérkeringésébe. A holocaust megannyi ragyogó karriert is derékba tört, mint Pap Károly prózaíróét és Ámos Imre festőét: ők az egyszerre zsidó és modern ősök, akikre szellemi azonosságunkat visszavezetjük. Irodalom- és szellemtörténészként Komlós Aladárra mint példaadó mesterre tekintünk. Az ő alapvetését már több kiadásban megjelentettük. Elkezdtük Molnár Ákos, Komor Adrás életművének a kiadását, s legutóbb, legnagyobb vállalkozásunk eredményeképp, Szomory Dezsőét. Amire ugyancsak büszkék lehetünk: Heller Ágnes magyarul írt műveinek java részét mi adjuk ki – mépedig úgy, hogy a világhírű filozófusnő több ilyen munkáját, a kiadó felkérésére, velünk együttműködve írja meg.

Nyomon követjük és megjelentetjük a világ friss judaisztika-termése és a nemzetközi zsidó irodalom értékes darabjait. Hagar sorozatunk – a jeruzsálemi Héber Egyetem Habsburg Monarchia zsidóságának történetét kutató tanszékével közösen (sorozatszerkesztő Michael K. Silber) a magyar zsidó történelem forrásait és kiemelkedő összefoglalásait adja közre.

Kellemes böngészést, vásárlást kívánunk!