Skip to Store Area:

Aktuális akciók

6 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje
Miért esett választásunk Ambrus Zoltán Berzsenyi-trilógiájának kiadására?A tárcasorozatéra, amely a zsidókat, pontosabban azoknak éppen modernizálódó, a magyarsághoz asszimilálódó rétegüket oly maró gúnnyal illeti. Miért a Múlt és Jövő? A Múlt és Jövő indította útjára a Magyar Zsidó Elbeszélés sorozatot. Mégpedig azért, mert hitünk szerint a kurta magyar zsidó jelenlét reprezentációját és vízióját a szépirodalmi művek jobban érzékítik meg és dokumentálják, mint a történelmi és szociológiai kutatómunkák és elemzések eredményei. Ambrus Zoltán a Berzsenyi család figuráin keresztül a nagyburzsoáziát vette célba: a többnyire vidéki terménykereskedőből feltört, majd szolgálataiért vagy a pénzéért báróságra szert tett zsidó arisztokráciát, s majd második generációjában az álművelt, a magyar kultúrához, a katolikus valláshoz, valamint a politikai elithez törleszkedő újgazdag (újmagyar és újkeresztény) zsidó felső réteget, aki a környezete – a vejtől a sajtóig – megvásárlásával törtet a magyar feudális világba – a modern bank- és ipari világ képviselőjeként – betagozódni. A humor és gúny patronjai ott robbannak a legtalálóbban, amikor az eredeti vallásából és azonosságából kivetkőzött zsidó katolikus hitbuzgalmát, sőt régi világához való viszonyt nyilazza – amely elmegy az antiszemita mozgalmak támogatásáig is. Az a mai olvasó élvezi ki ezeket a jeleneteket igazából, aki a századvégi egyházpolitikai harcok, majd törvények, valamint a már akkor is dívó egyetemi zsidóheccek és mozgalmak történetét is ismeri. További információk
3 900,00 Ft

Kosárba rak
A holokauszt Tinódija (Braham, Randolph L.)
Randolph L. Braham a negyedszázados új Múlt és Jövőben
További információk
3 900,00 Ft

Kosárba rak
A tanulmányok tematikája igen változatos: az észak-erdélyi sajtó vizsgálatától a holokausztban megölt magyar muzsikusok és zeneszerzők számbavételén át, egyszerű magyar emberek, nevezetesen a budapesti házfelügyelők háború alatti – szemlélői, aktív közreműködői, netán embermentő – magatartásának elemzésén keresztül a háború utáni felelősségre vonások speciális szeleteiről (főispánok pereiről) is olvashatunk a kötetben. További információk
3 900,00 Ft

Kosárba rak
A Mitscherlich házaspár könyve 1967-ben Németországban a náci múlttal való szembenézés első nagy hullámát vezette be. Felszabadító erővel hatott azokra a német fiatalokra, akiknek elegük volt az akkori német társadalom morális eltompultságából és az anyagi jólétbe való belefeledkezéséből. További információk
3 600,00 Ft

Kosárba rak
Kiadónk gondozásában most először jelennek meg Somlyó Zoltán verseskötetei össze­gyűjt­ve, eredeti szerkezetükkel, tel­jes szövegükkel.
Megjelent a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatásával. További információk
4 200,00 Ft

Kosárba rak
Kitartó unszolásra utaztam Jeruzsálembe, s mert soha nem hittem, hogy eljutok oda, akárcsak Xianba, avagy Krétára, Rómába. Hiszen én mindig Dél-Amerikába vágytam. S mivel a Kína-, Róma-, Kréta- illetve a Veszprém-esszét jól kisilabizáló, tanítványomból vált barátom akarta, hogy olvassam el a városát, és írjam át a magam betűivel, engedtem kérésének. Ő vezetett el e kötet esszéihez.
További információk
2 600,00 Ft

Kosárba rak
6 termék Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje