Skip to Store Area:

Folyóirat

Az új Múlt és Jövő folyóirat (ahogyan gyakran rövidítik: MéJ, s hozzáteszik: ÚF, azaz: új folyam) 1988 decemberében jelentette meg első számát, egy antológiát. 1989-ben két folyóiratszámunk látott napvilágot, majd 1990-től rendszeresen, évente négyszer jelentkezünk. Bővebben>>

1-10-ig Össz.: 83 Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Következő
Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje
2009/1. (MÉJ)
A borítón egész évben látható lesz a 20-as: az életkorunk. Az értékelést, sőt a talán kijáró elégtételt is későbbi koroknak engedjük át. Nem állunk ezzel egyedül, hiszen minden, ami új tradíció indulását jelentette Magyarországon, ugyanezt az évfordulót tartja. További információk
1 220,00 Ft

Kosárba rak
2009/2. (MÉJ)
A folyóiratok, amelyeket a történelem később jelentőségüknél fogva kanonizált, kiemelkedő szerepüket egy-egy jelentős személyiségnek köszönhették, akik alkotásaikat nem csak a folyóiratban publikálták, hanem azokat a folyóirat – és annak az ügye – számára írták. A belső, vagy külső „rendelés“ termékeny dialógusában és feszültségében. További információk
2 080,00 Ft

Kosárba rak
2009/3. (MÉJ)
Ezt a számunkat a találkozásoknak szenteltük. A magyar zsidó szellem két „világpolgára“, Heller Ágnes és Kertész Imre találkozik abból az alkalomból, hogy Kertész Imre régen várt új regényének (A végső kocsma) első részével a Múlt és Jövőt tisztelte meg. További információk
1 220,00 Ft

Kosárba rak
2009/4 (MÉJ)
E számunk témája talán a magyar zsidó történelem és mai létforma legérzékenyebb pontjába metsz. Nemcsak a holokauszt emléke magába szippantó erő- és hatáskörébe, hanem egyúttal az azonosság választhatósága megválaszolhatatlan dilemmájának a kérdéscsomójába is. További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2010/1 (MÉJ)
E számunk témáját az alkalom szülte. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége 2010 tavaszán Izrael lesz, valamint ez év májusában van Theodor Herzl születésének 150. évfordulója. Az évfordulók és más, múltra utaló ünnepi alkalmak, ha nem is szakítanak ki a jelenből, de nem biztos, hogy együtt haladnak a jelen történelme fő sodrával. További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2010/2 (MÉJ)
Az előző számunkban felvetett kételyek továbbgondolásra serkentőek voltak. A politika alakulása, a bennünket körülvevő ún. valóság beszivároghat-e a szellemnek és művészetnek fenntartott szigetszerű terekre Elefántcsonttornyunk, sziget-létünk vajon nem cél- és tértévesztés-e? Hiszen a legszorosabban vett tárgyunk – a zsidóság – maga is meghatározott cél?, akarat? formájában alakult ki. Különös valóságokban és hatásaikban, berögzött emlékeikben fejlődött ki e nép szellemi hozadéka – amelynek sorsa, a mi időnkben, ránk van bízva. A két magyar évszázad, amelynek kulturális és történelmi emlékezetével és életben tartásával, aktualizálásával foglalkozunk szintén meghatározott valóságok és fordulataik során lett azzá, amilyen. A produkció gondolati és esztétikai értékei mögött rendre a történelem (az egykori valóságok) nyomait kutatjuk és tárjuk fel – a magunk kora és élete irányító tanulságául. További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2010/3 (MÉJ)
Ahogy 2010 egy korszak lezárulása Magyarország életében, úgy a magyar fővároséban is. Budapestében, ahol hagyományosan az ország zsidóságának egy jelentős százaléka élt – a holokauszt után pedig a döntő többsége. A maradék magyar zsidóság sorsa tehát leginkább ehhez a térhez kötődik. A város magunk mögött hagyott 20 éves korszakát egyetlen névhez lehet – s majd bizonyos történelmi távlatból: kell is – kötni. Demszky Gáboréhoz, akit ötször választottak meg a főpolgármesteri tisztségre. Ezzel a folyóiratszámmal az ő teljesítményét, s a cezúrát nyomatékosítjuk. További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2010/4 (MÉJ)
Nincs számunk, amelyben ne lenne érezhető a feszültség azon idők dimenziói között, amelyeknek kordinátái közé – éppen 100 éve – e folyóirat vitorláit kifeszítették. Mégpedig épp annak az átmeneti korszaknak a levegője süvítene az időtlenséget homogenizáló lapokra, amelyet – oly tudatos hangsúllyal – igyekeztünk kihagyni: a jelené. Vajon nem visszás-e megidézni egy meghatározó zsidó korszakot: a spanyol korszak históriáját, amikor a jelen az egzisztenciánkat – mindkét hazánkban: Magyarországon és Izrael - ben – több végen is fenyegetően ki kezdi? A több éve tervezett kultúrtörténetinek szánt tematikus szám a megvalósulás stádiumában ma már
másként olvastatja magát. További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2011/1 (MÉJ)
Az elmúlt évek eseményei nem engedik, hogy a bevezető szerkesztőségi jegyzetekben ne foglalkozzunk olyasvalamivel, ami nem közvetlenül kapcsolódik lap tartalmához. Ezúttal a Magyar Köztársaság idén életbe lépő új alkotmányát néztük meg zsidó szempontból. Vagy inkább abból a magyar szempontból, hogy ha mi zsidók magyarok vagyunk, akkor ez nem választ-e el bennünket a nemzet testétől?
További információk
1 450,00 Ft

Kosárba rak
2 500,00 Ft

Kosárba rak
1-10-ig Össz.: 83 Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Következő
Mutat oldalanként
Nézet: Rács  Lista  Rendezés: Pozíció| Név| Ár| Kiadás ideje