Skip to Store Area:

Múlt és Jövő 2012/1


Az emlékezés szubjektív, a történelem pedig állítólag objektív. Az egyéni sorsok azonban, a maguk egyéni reflektáltságával mégis
tökéletesebben érzékítik meg a történelmet. Hasonlóságuk okán egy rugóra járnak a regény szerkezetével. Ezért könnyebb velük azonosulni (vagy nem) – ahol megrajzolt,konkrét szereplővel esnek meg a történetek, az átélhető, elsajátítható. Különösen érvényes mindez a mögöttünk hagyott század történelmére, amely – mert azt készítette elő, s majd abból próbált föltápászkodni - a holokauszt köré kristályosodott ki. Ez a számunk ilyen történetekre koncentrál – s mert a túlélők fogyásával egyre kevesebb van/lesz belőlük, ezek egyre becsesebbek előttünk.
Valahányszor föl-fölhorgadó kérdés mindkét oldalról (azaz a holokauszt „sötét lyukából“ kikapaszkodni vágyó zsidók és nem zsidók részéről), hogy nem túlzás–e ez? Nem kellene ezt az emlékfölbuzgást egyszer elrekeszteni? Nem lehetetleníti el ez a folyam – a jelen lehetőségeit?
A múlt, amelynek sebei csak újabb és újabb sebeket tépnek és gennyeznek fel? Amelynek újrajátszása pótolná a jövő szebb partjai felé evezést?
Az emlék, az emlékezés nem cselekvés, szellemi és – jó esetben – a kultúrában, a tudatban feloldódó jelenség.
S épp a jelenünk múltat újrajátszó eseményei és díszletei bizonyítják azt, hogy emlék-, és ebből kifolyólag tudati és kulturális hiányosságokban szenvedünk. Azaz: a szellem nem végezte el, mint minden egészséges közösség, a családtól a népig az önmagát fenntartó munkáját, a maga emlékeinek felszabadító elmesélését, s majd azok szembesítő, más emlékekkel összehasonlító vitáját, recepcióját, kanonizálását vagy mítoszképzését. Mindez megtört, megszakadt a reformkornál a 48—49-es szabadságharcnál – az utolsóval, amely jobbítóan át tudta hatni a magyar köztudatot és kultúrát – persze már 67 megosztó árnyai tükrében.
S mennyivel nehezebb ugyanez a folyamat 1918—19 és 1938—45 emlékeivel, s mindazzal, ami napjainkig ebből következett…
Nekünk azonban – bármilyen kis szűk körben, bármeddig, amíg létezni adatik – ez a dolgunk.

Szerző MÉJ
Kiadás ideje 2012. 04. 19.
Oldalszám 132
Címkék hozzáadása:
Használjon szünetet a címkék elválasztásához. Használja az aposztróf jelet (') kifejezésekhez.